Privacy beleid

Dit privacybeleid regelt de manier waarop ATELIER JOY informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die is verzameld van gebruikers (elk een "gebruiker") van de website www.atelierjoy.nl ("Site"). Dit privacybeleid is van toepassing op de site en alle producten en diensten die worden aangeboden door ATELIER JOY.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens

Verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens:

ATELIER JOY
www.atelierjoy.nl
Stadskade 298 
7311 XW Apeldoorn
Nederland
joyce@atelierjoy.nl


Persoonlijke identificatie-informatie

We kunnen op verschillende manieren persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich registreren op de site, een bestelling plaatsen, zich abonneren op de nieuwsbrief, een formulier invullen en in verband met andere activiteiten, services, functies of bronnen die we beschikbaar stellen op onze site. Gebruikers kunnen, indien van toepassing, om naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardgegevens worden gevraagd. Gebruikers kunnen onze site echter anoniem bezoeken. We zullen alleen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers verzamelen als ze dergelijke informatie vrijwillig aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat dit hen kan verhinderen om deel te nemen aan bepaalde sitegerelateerde activiteiten.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie

We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, het type computer en technische informatie over de verbindingsmiddelen van gebruikers met onze site omvatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie.

Webbrowser cookies

Onze site gebruikt "cookies" alleen als de gebruiker zijn persoonlijk identificeerbare informatie via een webformulier indient, om de gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek.

Cookies worden gebruikt om jouw voorkeuren en selecties te onthouden tijdens het browsen en interactie met onze online winkel. Ze zijn persistent van aard, zodat jouw voorkeuren en selecties kunnen worden herkend bij jouw volgende bezoek. 

Daarnaast gebruiken we Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren.
Google Analytics genereert statistische en andere informatie over websitegebruik door middel van cookies, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website op te stellen. Google slaat deze informatie op. Google Analytics verzamelt anoniem informatie. Het rapporteert websitetrends zonder individuele bezoekers te identificeren. Je kunt zich afmelden voor Google Analytics zonder dat dit invloed heeft op hoe u onze site bezoekt.

Verder gebruiken we embedded codes van bepaalde sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Pinterest, MailChimp, Instagram en anderen. Hun beleid en gebruik van cookies varieert.

Ten slotte gebruiken we een permanente cookie om de cookieverklaring te onderdrukken, nadat u deze hebt geaccepteerd door op de knop ‘Accepteren 'te klikken.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

ATELIER JOY verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden:

Om de gebruikerservaring te personaliseren
We kunnen geaggregeerde informatie gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep de diensten en bronnen op onze site gebruiken.

Om transacties te verwerken
We kunnen de informatie die gebruikers over zichzelf verstrekken bij het plaatsen van een bestelling alleen gebruiken om service te verlenen aan die bestelling. We delen deze informatie niet met externe partijen, behalve voor zover nodig om de service te verlenen.

Om een inhoud, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren
Om gebruikers informatie te sturen die ze wilden ontvangen over onderwerpen waarvan we denken dat ze interessant voor hen zijn.

Om periodieke e-mails te verzenden
Het e-mailadres dat gebruikers opgeven voor het verwerken van bestellingen, wordt alleen gebruikt om hen informatie en updates met betrekking tot hun bestelling te sturen. Het kan ook worden gebruikt om te reageren op hun vragen en / of andere verzoeken of vragen. Als de gebruiker besluit zich aan te melden voor onze mailinglijst, ontvangen ze e-mails die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz. kunnen bevatten. Als de gebruiker zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, voegen we gedetailleerde afmeldinstructies onderaan elke e-mail of gebruiker kan contact met ons opnemen via onze site.

Op welke basis gebruiken we jouw gegevens

Onze verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op een wettelijke basis.

We kunnen jouw persoonlijke gegevens op de volgende basis verwerken:
Jouw uitdrukkelijke toestemming als klant of abonnee van onze nieuwsbrieven. De verwerking is vereist om een contract uit te voeren waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die op jouw verzoek zijn genomen voorafgaand aan het sluiten van een contract, bijvoorbeeld wanneer u een item bestelt op onze website of het bedrijf ondersteunt via een van onze betalingsdiensten. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting namens ATELIER JOY, zoals het verwerken en opslaan van transactie-informatie in overeenstemming met de Boekhoudwet. De verwerking is noodzakelijk voor ATELIER JOY of een derde partij om een gerechtvaardigd belang na te streven.

Legitieme belangen vormen;
Voortdurende verbetering van producten / diensten met betrekking tot leden- en klantervaringen.
Om onze marketing op sociale media of andere websites te richten. In dergelijke gevallen is de openbaar gemaakte informatie beperkt tot informatie die u heeft ingevoerd op de websites van ATELIER JOY, zoals het e-mailadres.

Hoe we jouw informatie beschermen

We nemen passende gegevensverzameling, opslag- en verwerkingspraktijken en veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van jouw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze site
zijn opgeslagen. goed beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via joyce@atelierjoy.nl.

Informatie die wordt verzameld op de afrekenpagina van onze winkel (winkelwagengedeelte) gebeurt via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en wordt gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen. We vragen op deze pagina niet om jouw creditcard- of betaalrekeningnummer; in plaats daarvan geven we
wat informatie door aan onze betalingsverwerkingsleverancier om jouw aankoop af te ronden op een aparte pagina die door hen wordt onderhouden. Bezoek hun website voor de beveiligings- en privacypraktijken. Ze delen geen rekeningnummers met ons; daarom slaan we ze niet op in onze database.

De gegevens die we opslaan zijn:
E-mailadres: om contact met u op te nemen over jouw bestelling
Factuurinformatie: naam, adres en telefoonnummer, die door de derde partij worden bevestigd om te bepalen dat u de wettelijke rekeninghouder bent, en worden opgeslagen in onze database voor referentie- en bevestigingsdoeleinden
Verzendgegevens: naam en adres, die worden gebruikt om jouw bestelling uit te voeren, en worden opgeslagen in onze database.

Jouw persoonlijke gegevens delen
We verkopen, verhandelen of verhuren persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers niet aan anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die niet is gekoppeld aan persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde gelieerde ondernemingen en adverteerders voor de hierboven beschreven doeleinden. We
kunnen externe serviceproviders gebruiken om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf en de site of namens ons activiteiten beheren, zoals het versturen
van nieuwsbrieven of enquêtes. We kunnen jouw informatie met deze derden delen voor die beperkte doeleinden, op voorwaarde dat u ons jouw toestemming hebt gegeven

We delen informatie over jou met:

Onze leveranciers van IT-diensten (dataproviders).

Intern in ATELIER JOY

Externe accountants. Als we in de toekomst advertenties gebruiken via ex. Facebook en Google, we zullen relevante informatie delen in termen van online advertenties.

Overheidsinstanties, indien wettelijk vereist. Waarschuwingsbestanden die risicovolle transacties identificeren om (georganiseerde) online fraude tegen te gaan.

Als we informatie over u delen met derden voor marketingdoeleinden, zullen we alleen de algemene informatie delen die u heeft ingevoerd op opnieuw geplaatste websites.

Websites van derden

Gebruikers kunnen advertenties of andere inhoud op onze site vinden die linken naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die naar of van onze site zijn gelinkt. Bovendien kunnen deze sites of services, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en services hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid. Browsen en interactie op een andere website, inclusief websites met een link naar onze site, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens

Als e-abonnee bewaren we de informatie die je hebt ingevoerd bij ATELIER JOY en wordt informatie bewaard zolang je je lidmaatschap behoudt. Als u zich uitschrijft voor het lidmaatschap, worden jouw gegevens verwijderd. Transactie-informatie en andere gerelateerde informatie wordt ten minste 6 jaar
bewaard als gevolg van de Boekhoudwet.

Welke rechten heb je

Als klant / nieuwsbriefontvanger in ATELIER JOY heb je het recht om het volgende uit te oefenen:

Inzicht in en correctie van jouw gegevens bij ATELIER JOY.

Verwijderen op verzoek.

Mogelijkheid om bezwaar te maken tegen profilering.

Mogelijkheid om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te eisen.

Als klant / nieuwsbriefontvanger in ATELIER JOY heeft u te allen tijde recht op inzage en correctie van jouw gegevens.

Je kunt te allen tijde jouw persoonlijke gegevens opvragen bij ATELIER JOY. Jouw gegevens worden op jouw verzoek verwijderd.

De informatie lijkt onjuist te zijn, of niet langer nodig om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld.

De informatie wordt onrechtmatig verwerkt.

ATELIER JOY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit doe je via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

De site wordt aangeboden op een AS IS en AS AVAILABLE basis zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet inbreukmakend , compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Voor zover wettelijk toegestaan, is ATELIER JOY niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of schade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van zaken, kansen, gegevens, winst) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site.

ATELIER JOY garandeert niet dat de functionaliteit van de site ononderbroken of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief kan zijn.

VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZAL ATELIER JOY OF EEN VAN HUN AANGESLOTEN ENTITEITEN, LEVERANCIERS, DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS OF AGENTEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, INDIEN GEVOLGENDE OF EVENTUELE BIJKOMENDE GEVALLEN. ZIJN EERDER OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF IN EEN ACTIE, ONDER CONTRACT, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIAAL TE GEBRUIKEN OF UIT TE VOEREN VANAF DE SITE.

Extra informatie

Geen enkele overdracht van gegevens via internet is gegarandeerd 100% veilig. Het kan soms mogelijk zijn voor derden die niet onder ATELIER JOY controle staan om op onrechtmatige wijze transmissies of privécommunicatie te onderscheppen of toegang te krijgen. Hoewel we er alles aan doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen noch ATELIER JOY, noch onze serviceproviders de informatie garanderen die u ons via internet verstrekt. Elke verzending die online wordt gedaan, gebeurt op eigen risico.

Wijzigingen in dit privacybeleid

ATELIER JOY heeft de discretie om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We moedigen gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven over hoe we helpen de
persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te herzien en u bewust te worden van wijzigingen.

Jouw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u dit beleid accepteert. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met dit beleid. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als jouw aanvaarding van die wijzigingen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of jouw omgang met deze site, neem dan contact met ons op via:

ATELIER JOY
www.atelierjoy.nl
Stadskade 298
7311XW Apeldoorn
Nederland
joyce@atelierjoy.nl

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2022